1. Strona Główna
  2. O naszej szkole
  3. Biuletyn Informacji Publicznej
  4. Dokumenty szkolne
  5. Wydarzenia
  6. Dziennik elektroniczny LIBRUS Synergia
  7. Kontakt
  8. Rada Rodziców
  9. Mapa Serwisu
  10. RODO

Ratujemy i uczymy ratować

Uczniowie klasy Ib podczas ćwiczeń praktycznych z fantomami
Uczniowie klas pierwszych pomyślnie zdali egzamin z zakresu udzielania pierwszej pomocy w ramach programu Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy "Ratujemy i uczymy ratować". W trakcie zajęć zapoznali się z podstawowymi czynnościami ratującymi życie, ćwiczyli poprawne wzywanie pomocy, nauczyli się sprawdzać oddech, ćwiczyli układanie poszkodowanego w pozycji bocznej. Oglądnęli również film edukacyjny. Wielokrotnie wykorzystywali  przekazane szkole fantomy do ćwiczenia wdechów ratowniczych oraz ucisków klatki piersiowej, czyli resuscytacji krążeniowo - oddechowej. Podsumowaniem zajęć było wręczenie certyfikatów ukończenia kursu, które przyjmowane były z ogromną dumą. Szkolenia przeprowadzono również w klasach drugich i trzecich. W każdej z klas zajęcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem uczniów i przeszkolonych w tym celu nauczycieli. Będą one kontynuowane w latach nastepnych 
Uczniowie klasy Ia podczas ćwiczeń praktycznych- sprawdzanie przytomności
Uczniowie klasy Ia podczas ćwiczeń praktycznych - sprawdzanie oddechu
Uczniowie klasy Ia podczas ćwiczeń układania poszkodowanego w  pozycji bocznej
Uczniowie klasy Ia podczas ćwiczeń praktycznych z użyciem fantomów
Uczniowie klasy Ib- wręczenie certyfikatów ukonczenia kursu
Uczniowie klasy Ia -wręczenie certyfikatów ukończenia kursu
Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem.
Uwaga!5 marca została uruchomiona nowa strona internetowa naszej szkoły
Jadłospis
Interhead.pl