1. Strona Główna
  2. O naszej szkole
  3. Biuletyn Informacji Publicznej
  4. Dokumenty szkolne
  5. Wydarzenia
  6. Dziennik elektroniczny LIBRUS Synergia
  7. Kontakt
  8. Rada Rodziców
  9. Mapa Serwisu
  10. RODO

W trosce o środowisko

Wręczenie nagród
Wyróżniono najaktywniejszych uczniów szkoły

Podsumowano  siódmą edycje konkursu ekologicznego „ Uwalniamy nasze środowisko od zużytych baterii”. Wzięło  w niej udział  67 szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu oświęcimskiego. Zakład Usług Komunalnych  Sp. z oo. w Oświęcimiu  jako organizator kolejnej edycji konkursu zapewnił bezpłatne dostarczanie materiałów edukacyjnych, wyposażył szkoły w odpowiednio oznakowane specjalistyczne pojemniki do gromadzenia baterii oraz odbierał je i ważył. Jak zawsze  mogliśmy liczyć na zaangażowanie w akcję wszystkich mieszkańców Grojca, lecz w tym roku było ono wyjątkowe. Udało się zebrać aż 323,5kg zużytych baterii, co pozwoliło na uzyskanie I miejsca. Szkoła otrzymała cenne nagrody rzeczowe, ufundowane przez Starostwo Powiatowe. Wyróżniono najaktywniejszych ekologów, którzy zaangażowali w akcję całe swoje rodziny i znajomych. Wiedzą oni dobrze, że baterie po zużyciu stają się odpadem niebezpiecznym, czyli takim, który wymaga specjalnego traktowania. Niekontrolowane pozbywanie się ich prowadzi do zanieczyszczenia gleb i wód gruntowych metalami ciężkimi. Dzięki selektywnej zbiórce poddawane są one recyklingowi, który pozwala na: zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska, odzyskiwanie wielu cennych surowców np. cynku oraz zmniejszenie ilości tych odpadów na składowiskach. Koordynator akcji na terenie szkoły Małgorzata Chwierut serdecznie dziękuje wszystkim za wspieranie tej ekologicznej inicjatywy i  gorąco zaprasza do udziału w następnym roku szkolnym. Czekamy na każdą zużytą baterię!

Uwaga!5 marca została uruchomiona nowa strona internetowa naszej szkoły
Jadłospis
Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem.
Interhead.pl