1. Strona Główna
  2. O naszej szkole
  3. Biuletyn Informacji Publicznej
  4. Dokumenty szkolne
  5. Wydarzenia
  6. Dziennik elektroniczny LIBRUS Synergia
  7. Kontakt
  8. Rada Rodziców
  9. Mapa Serwisu
  10. RODO

opis niedostepny

PIERWSZE UCZNIOWSKIE DOŚWIADCZENIA DROGĄ DO WIEDZY

 

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Grojcu realizowała projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ,,Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. 

Projekt stworzył korzystne warunki do rozwoju dziecka rozpoczynającego naukę w szkole.  Wpłynął  również na poprawę jakości edukacji poprzez modernizację treści i metod kształcenia.

Praca z dziećmi prowadzona była podczas zajęć obowiązkowych w ramach realizacji podstawy programowej oraz na zajęciach dodatkowych. Tematyka, metody i sposób realizacji treści oparte były o autorskie pomysły nauczycielek, które realizowały trzy etapy tego projektu. W specjalnie zorganizowanych i wyposażonych ,,Ośrodkach Zainteresowań” uczniowie rozwijali indywidualne zdolności: językowe, matematyczno-przyrodnicze, muzyczno-ruchowe, intrapersonalne, interpersonalne. Dużym zainteresowaniem dzieci cieszyły się atrakcyjne pomoce dydaktyczne, przybory do ćwiczeń ruchowych, zestaw instrumentów perkusyjnych oraz pacynki wchodzące w skład  teatrzyku.

            W czerwcu zakończył się III etap Projektu. Podsumowaniem zajęć dodatkowych był  pokaz efektów i osiągnięć dzieci, na który zaproszono panią dyrektor, rodziców, nauczycieli, dzieci z klas II i III oraz gości z przedszkola.

Realizując projekt, szkoła wzbogaciła się o nowe pomoce dydaktyczne  Natomiast uczniowie zyskali  szansę na rozwijanie indywidualnych  predyspozycji intelektualnych.

opis niedostepny
opis niedostepny
opis niedostepny
opis niedostepny
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Grojcu informuje.Od dnia 2 września 2019r. rozpocznie jazdę autobus szkolny dowożący uczniów z Łazów.
Nowy rok szkolny rozpoczęty!2 września wróciliśmy do szkoły.
Czytamy polskie noweleNasza szkoła włączyła się w ogólnopolską akcję społeczną popularyzującą literaturę polską.
Interhead.pl