1. Strona Główna
  2. O naszej szkole
  3. Biuletyn Informacji Publicznej
  4. Dokumenty szkolne
  5. Wydarzenia
  6. Dziennik elektroniczny LIBRUS Synergia
  7. Kontakt
  8. Rada Rodziców
  9. Mapa Serwisu
  10. RODO

Sukces ucznia klasy VI

opis niedostepny

Uczeń klasy szóstej -Mateusz Mika został laureatem Konkursu Tematycznego Wielcy władcy Polski- Piastowie, zajmując III miejsce w województwie małopolskim. Ten poważny turniej wiedzy historycznej rozpoczął się w październiku eliminacjami szkolnymi. Później Mateusz wyjechał na etap rejonowy do Wadowic, a następnie na etap wojewódzki do Krakowa. Wykazał się tam gruntowną wiedzą na temat panowania Mieszka I, Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego, Bolesława Wstydliwego, Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego. Rozdanie dyplomów odbyło się w Muzeum Archeologicznym w Krakowie, a jedną z nagród było zwiedzanie jego ekspozycji. Gratulujemy i życzymy Mateuszowi dalszych sukcesów naukowych.

Uwaga!5 marca została uruchomiona nowa strona internetowa naszej szkoły
Samorząd Uczniowski
Interhead.pl