1. Strona Główna
  2. O naszej szkole
  3. Biuletyn Informacji Publicznej
  4. Dokumenty szkolne
  5. Wydarzenia
  6. Dziennik elektroniczny LIBRUS Synergia
  7. Po lekcjach
  8. Kontakt
  9. Rada Rodziców
  10. Mapa Serwisu
  11. RODO

Niechaj ziemię roz¶piewa kolęda

opis niedostepny
opis niedostepny

 

 

 

 

 

 

 

Najpiękniejsze polskie kolędy wykonane przez uczniów naszej szkoły wprowadziły nas w podniosły, ¶wi±teczny nastrój. Samorz±dy szkolne młodszej i starszej grupy wiekowej przygotowały przedstawienie, które w symboliczny sposób ukazało pocz±tek astronomicznej zimy. Uczniowie wykonali piękne i pomysłowe kartki z życzeniami, które wręczyli pracownikom szkoły. Wyróżniono uczestników  konkursu plastycznego na najpiękniejsz± szopkę, rozstrzygnięto także konkurs na słownik polsko - angielski. Wyróżnieni uczniowie otrzymali nagrody i dyplomy. Po spotkaniu na sali gimnastycznej odbyły się wigilijki klasowe. Wszyscy z zaangażowaniem dekorowali stoły, by w zaciszu swoich klas spędzić ze sob± kilka wyj±tkowych chwil. Dzielono się opłatkiem, smakowano chałkę z miodem i aromatyczne pierniki...

opis niedostepny
opis niedostepny
opis niedostepny
opis niedostepny
opis niedostepny
opis niedostepny
opis niedostepny
opis niedostepny
opis niedostepny
opis niedostepny
opis niedostepny
opis niedostepny
opis niedostepny
opis niedostepny
opis niedostepny
opis niedostepny
opis niedostepny
opis niedostepny
opis niedostepny
opis niedostepny
Wycieczka klas V w Góry ¦więtokrzyskie
Akcja „My ‘89”Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy pamiętaj± ten ważny dla Polski rok przemian.
Wizyta u"specjalsów"14 czerwca br. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wycieczce szkolnej do Jednostki Wojskowej NIL w Krakowie.
Interhead.pl