1. Strona Główna
  2. O naszej szkole
  3. Biuletyn Informacji Publicznej
  4. Dokumenty szkolne
  5. Wydarzenia
  6. Dziennik elektroniczny LIBRUS Synergia
  7. Kontakt
  8. Rada Rodziców
  9. Mapa Serwisu
  10. RODO

Klauzule informacyjne


ZGODNIE Z OBOWIĄZKIEM INFORMACYJNYM WYNIKAJĄCYM Z ART. 13
ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z
27.04.2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z
PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH
DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE (OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O
OCHRONIE DANYCH – ZWANEGO DALEJ RODO) INFORMUJEMY:

1. ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH JEST SZKOŁA PODSTAWOWA IM.
HENRYKA SIENKIEWICZA W GROJCU, AL. OGRODOWA 2, 32-615 GROJEC, KTÓRĄ
REPREZENTUJE DYREKTOR MGR INŻ. JOANNA WYSOGLĄD.

2. INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH JEST PRZEMYSŁAW PALIWODA, Z KTÓRYM
MOŻNA SIĘ SKONTAKTOWAĆ E-MAILOWO IOD@KANCELARIAPALIWODA.PL LUB
PISEMNIE NA WW. ADRES ADMINISTRATORA.

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ DOTYCZĄCYCH PAŃSTWA KLAUZUL
INFORMACYJNYCH DOSTĘPNYCH PONIŻEJ LUB W NASZEJ SIEDZIBIE.

Pliki do pobrania:

Klauzula_informacyjna_dla_kandydatów_do_pracy.pdf (Rozmiar: 491607 bajtów)
Klauzula_informacyjna_dla_kontrahentów.pdf (Rozmiar: 490513 bajtów)
Klauzula_informacyjna_dla_osób_upoważnionych_do_odbioru.pdf (Rozmiar: 753305 bajtów)
Klauzula_informacyjna_dla_rodziców_opiekunów_prawnych.pdf (Rozmiar: 502740 bajtów)
Klauzula_informacyjna_dla_uczestników_konkursów.pdf (Rozmiar: 701758 bajtów)
Klauzula_informacyjna_monitoring_wizyjny.pdf (Rozmiar: 541717 bajtów)
Samorząd Uczniowski
Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem.
Uwaga!5 marca została uruchomiona nowa strona internetowa naszej szkoły
Interhead.pl