1. Strona Główna
 2. O naszej szkole
 3. Biuletyn Informacji Publicznej
 4. Dokumenty szkolne
 5. Wydarzenia
 6. Dziennik elektroniczny LIBRUS Synergia
 7. Kontakt
 8. Rada Rodziców
 9. Mapa Serwisu
 10. RODO

Kółko przyrodnicze

Zajęcia kółka przyrodniczego

 

 

Na lekcjach przyrody uczeń zdobywa wiedzę, która umożliwia mu poznanie otaczającego świata, kształtuje u niego odpowiednie umiejętności i postawy oraz rozbudza ciekawości przyrodnicze.

Przekazywanie wiedzy nie pobudzi jednak motywacji do działania na rzecz środowiska przyrodniczego.

Własne przeżycia i praca w tym środowisku mają wpływ na zachowanie ucznia.

Doskonałą okazję ku temu stwarzają zajęcia koła przyrodniczego. Organizacja i przebieg takich spotkań różni je od zajęć lekcyjnych. Nauczyciel staje się partnerem, inspiratorem samodzielnej pracy uczniów. Kieruje ich pracą w sposób pośredni będąc przewodnikiem czy doradcą. Sprzyja to kształtowaniu postawy odpowiedzialności i zaangażowania uczniów, co powoduje, że proces dydaktyczny jest o wiele bardziej ciekawy i skuteczny.

 

Głównym celem zajęć jest budowanie u uczniów szacunku do przyrody i mądrego korzystania z jej zasobów.

Zajęcia koła przyrodniczego pozwalają uczniom na:

 • rozwijanie zainteresowań ekologicznych i przyrodniczych uczniów
 • pogłębianie wiedzy na ten temat
 • rozbudzanie świadomości ekologicznej
 • obserwację zjawisk zachodzących w środowisku i ocenę stanu środowiska najbliższej okolicy
 • poznanie sposobów ochrony przyrody
 • uświadomienie odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego najbliższej okolicy, domu, szkoły
 • propagowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych najbliższej okolicy
 • kształtowanie umiejętności prowadzenia obserwacji oraz wnioskowania na ich podstawie
 • korzystania z różnych źródeł informacji
 • wyrabianie samodzielności myślenia i działania, systematyczności, dokładności i inicjatywy
 • wypracowywanie aktywnej postawy wobec problemów ochrony przyrody oraz podejmowanie działań na rzecz środowiska, szczególnie najbliższej okolic

W czasie zajęć uczniowie przygotowują się także do konkursów przyrodniczych i ekologicznych.

 

Zajęcia prowadzi  Katarzyna Mendyk.

Zielnik szkolny wykonany przez uczniów
Rekrutacja 2020/2021
Jadłospis
Jasełka dla Kochanych Babć i Drogich Dziadków
Interhead.pl